Sparebank 68° Nord har vært din lokalbank i over 100 år, som Lofoten Sparebank, Harstad Sparebank og Vesterålen Sparebank. Den nye sammenslåtte banken er like lokal som før, og du vil treffe de samme engasjerte rådgiverne som stiller opp for deg når du trenger det. Vi pleier å si at vi er de samme som før, bare bedre! Vi er levende interesserte i verdiskapning der du bor, og sammenslåingen gir oss økt slagkraft som gjør det mulig å bidra enda mer til lokalsamfunnet.

Om ikke så lenge vil banken få ny felles webside på www.68nord.no

Med ønske om en god jul og et godt nytt år fra alle oss i Sparebank 68° Nord.