Alle norske banker er i henhold til Hvitvaskingsloven pålagt å innhente kundeerklæring og gyldig legitimasjon fra sine kunder. Dette er for å hindre at norske banker brukes som et ledd i hvitvasking og terrorfinansiering. 
I ukene som kommer vil vi i Sparebank 68° Nord ta kontakt med våre kunder, der vi ikke har kundeerklæring og legitimasjon iht. dagens lovkrav, slik at vi får innhentet dette.
 
Kundeerklæring
I en kundeerklæring forteller du hvordan du som kunde vil bruke banken. Dette er opplysninger bankene i henhold til Hvitvaskingsloven er pålagt å innhente på både nye og eksisterende kunder, samt holde løpende oppdatert på eksisterende kundeforhold. For de under 18 år må foresatte fylle ut skjemaet og signere.
Har du nettbank eller mobilbank kan du bli bedt om å svare på disse spørsmålene når du logger deg inn.  Kundeerklæringsskjema kan også fylles ut her: https://68nord.no/esignering

Legitimasjon
Som lokal sparebank kjenner vi kundene våre svært godt, men er allikevel pålagt å innhente legitimasjon på alle våre kunder. 
 
Hvilken type legitimasjon?
Vår klare anbefaling er at alle kunder legitimerer seg med pass. For å kunne ha BankID er det krav om å legitimere seg med gyldig pass, og ved å legitimere deg med pass er du også sikret at du i fremtiden kan få tilgang til alle tjenester med strengere krav til legitimasjonskontroll.
Dersom du ikke har pass og ikke har behov for BankID, kan du legitimere deg med annen gyldig legitimasjon som f.eks. førerkort, nasjonale ID-kort fra et EØS-land, norsk utlendingspass (blått pass) eller norsk reisebevis for flyktninger (grønt pass). For barn under 15 år er fødselsattest også gyldig.
 
Vi vil ta kontakt med våre kunder i form av telefon/sms eller brev og orientere om hvordan en skal forholde seg. Mye kan ordnes via nettbank/mobilbank, men vi vil også tilrettelegge for at du kan komme innom våre kontorer med ditt pass.

Vi vil ha utvidede åpningstider på følgende datoer:

Harstad:
Alle dager f.o.m. onsdag 25.09 t.o.m 30.10 - mottak av legitimasjon fra kl 08.00
Torsdag 26.09 - åpent til kl 19.00
Mandag 07.10 - åpent til kl 19.00
Torsdag 10.10 - åpent til kl 19.00
Lørdag 12.10 - åpent fra kl 10.00 - 15.00

Sortland:
Alle dager f.o.m. onsdag 25.09 t.o.m 30.10 - mottak av legitimasjon fra kl 08.00
Torsdag 26.09 - åpent til kl 19.00
Mandag 07.10 - åpent til kl 19.00
Torsdag 10.10 - åpent til kl 19.00
Lørdag 12.10 - åpent fra kl 10.00 - 15.00

Leknes:
Hver onsdag f.o.m. 25.09 t.o.m. 30.10 - mottak av legitimasjon fra kl 08.00 
Torsdag 26.09 - åpent fra kl 08.00 - 19.00 
Mandag 07.10 - åpent fra kl 08.00 - 19.00 
Torsdag 10.10 - åpent fra kl 08.00 - 19.00
Lørdag 12.10 - åpent fra kl 10.00 - 15.00 


I en periode fremover forventes det økt pågang i bankens lokaler og på telefon, og vi ber om kundenes forståelse for at det kan bli litt kø og noe lengre responstid, selv om banken har satt inn ekstra bemanning og har utvidet åpningstid.
 
I disse dager, hvor svindel-SMS blir mer og mer utbredt, ønsker vi også å presisere at SMS'en fra banken er høyst reell.

Frist for innlevering av kundeerklæring og legitimasjon er 1. november 2019 med mindre du har mottatt sms/brev med en annen frist. 

Dersom banken ikke mottar kundeerklæringen og legitimasjon vil man miste tilgang til kontoene sine. Vi vil anstrenge oss hardt for å komme i kontakt med alle berørte kunder slik at vi unngår å sperre konti, men i ytterste konsekvens er banken etter Hvitvaskingsloven pålagt å avvikle kundeforholdet. 

Bor du ikke i nærheten av et bankkontor?  
Dersom du har et postkontor i nærheten kan legitimasjonen (passet) fremvises der. Dette systemet kalles PUM og fungerer slik:
Du kontakter oss i banken og forteller at du vil benytte postkontor for fremvisning og registrering av passet. Vi melder da dette inn til posten og du vil få en «hentemelding» i postkassen din. Denne «hentemeldingen» samt passet fremviser du på postkontoret, så er jobben gjort. Du får da utlevert et bekreftelsesbrev fra banken på at legitimasjonen er registrert.

Skulle det være noen spørsmål vennligst kontakt oss på telefon 77002800 mellom kl. 10.00 - 15.00 på hverdager, eller send e-post til post@68nord.no

Vi vil trekke ut 10 gavekort av verdi kr 1.000,- på de som fremviser gyldig legitimasjon før 1. november