Alle norske banker er i henhold til Hvitvaskingsloven pålagt å innhente kundeerklæring og gyldig legitimasjon fra sine kunder. Dette er for å hindre at norske banker brukes som et ledd i hvitvasking og terrorfinansiering.
 
Kundeerklæring
I en kundeerklæring forteller du hvordan du som kunde vil bruke banken. Dette er opplysninger bankene i henhold til Hvitvaskingsloven er pålagt å innhente på både nye og eksisterende kunder, samt holde løpende oppdatert på eksisterende kundeforhold.
Har du nettbank eller mobilbank kan du bli bedt om å svare på disse spørsmålene når du logger deg inn. Kundeerklæringsskjema kan også fylles ut her: https://68nord.no/esignering

Legitimasjon
Som lokal sparebank kjenner vi kundene våre svært godt, men er allikevel pålagt å innhente legitimasjon på alle våre kunder.
 
Hvilken type legitimasjon?
Vår klare anbefaling er at alle kunder legitimerer seg med pass. For å kunne ha BankID er det krav om å legitimere seg med gyldig pass, og ved å legitimere deg med pass er du også sikret at du i fremtiden kan få tilgang til alle tjenester med strengere krav til legitimasjonskontroll.
Dersom du ikke har pass og ikke har behov for BankID, kan du legitimere deg med annen gyldig legitimasjon som f.eks. førerkort, nasjonale ID-kort fra et EØS-land, norsk utlendingspass (blått pass) eller norsk reisebevis for flyktninger (grønt pass). For barn under 15 år er fødselsattest også gyldig.

De aller fleste av våre kunder har nå fått registrert de kundeopplysninger vi etterspør, men vi har også kunder som ikke har respondert innenfor oppsatt frist som opprinnelig var 1. november.

Vi setter nå en endelig frist for fremvisning/registrering av kundeerklæring og legitimasjon til 28. november 2019
(unntak for de som har vært i kontakt med oss og fått avtalt en annen frist).

Dersom banken ikke mottar kundeerklæringen og legitimasjon, som vi etter Hvitvaskingsloven er pålagt å ha på våre kunder, vil man miste tilgang til kontoene sine. Konto, kort, nettbank og mobilbank vil etter dato 28. november bli sperret frem til vi har fått inn det som er etterspurt.
 
Bor du ikke i nærheten av et bankkontor?  
Dersom du har et postkontor i nærheten kan legitimasjonen (passet) fremvises der. Dette systemet kalles PUM og fungerer slik:
Du kontakter oss i banken og forteller at du vil benytte postkontor for fremvisning og registrering av passet. Vi melder da dette inn til posten og du vil få en «hentemelding» i postkassen din. Denne «hentemeldingen» samt passet fremviser du på postkontoret, så er jobben gjort. Du får da utlevert et bekreftelsesbrev fra banken på at legitimasjonen er registrert.

Skulle det være noen spørsmål vennligst kontakt oss på telefon 77002800 (Harstad/Sortland) eller 76055890 (Leknes/Bøstad) mellom kl. 10.00 - 15.00 på hverdager, eller send e-post til post@68nord.no.