Smittesituasjonen i vår region ser ut til å være under kontroll i hele vår region, og vi velger på den bakgrunn å åpne dørene i banken for kundebesøk. 

Vi er selvsagt glad for at vi igjen kan ønske kunder velkommen, men vi er fremdeles like opptatt at vi skal fortsette å ivareta smitteverntiltak - renhold, spriting og AVSTAND - 2 metern. Vi følger også anbefalingen om at alle besøkende registreres, slik at vi kan bidra i smittesporing om det skulle bli behov. 
Denne vurderingen er basert på det vi vet i dag – vi følger selvsagt situasjonen løpende, og vil være beredt til å gjøre nødvendige tiltak dersom det blir behov. 

Velkommen i banken!