I januar i år fusjonerte Lofoten Sparebank og Harstad Sparebank, og ble til Sparebank 68º Nord. 

- Dette var en fusjon som var ønsket av to veldrevne banker, uttaler banksjef Werner Martinsen. Martinsen har lenge ledet Lofoten Sparebank, og vil fortsette som banksjef i Lofoten i Sparebank 68ºNord.

- Det er i de gode tider man må se fremover, og det er nettopp det vi nå har gjort, legger han til.

- Det blåser en sentraliseringsvind over landet vårt, og vi blir nødt til å samarbeide tett i hele regionen vår, skal vi sikre en sterk lokal verdiskapning også i fremtiden. Det er dette vi nå tar innover oss i praksis. Vi er offensive, og legger til rette for at lokalsamfunnene langs hele breddegraden vil ha en enda sterkere lokalbank som stiller opp for dem også i fremtiden. Vi liker å se på oss selv som de nye 68-erne, inspirert av det engasjementet og spiriten som de opprinnelige 68-erne utviste for 50 år siden. Vi brenner virkelig for å styrke våre lokalsamfunn, sier Martinsen.

Regionalt tyngdepunkt

En sterkere samhandling på 68. breddegrad er ønsket av befolkning, næringsliv og kommuner. Sparebank 68° Nord har som mål å mobilisere på tvers av tidligere regionsgrenser og strukturer. Koordinert med øvrige gode krefter kan vi i fellesskap bidra til å gjøre 68. breddegrad til et sømløst regionalt tyngdepunkt. Lokalt eierskap er en viktig forutsetning for dette, i tillegg til bedret infrastruktur. Det bør være et mål å gjøre regionen til et felles bo- og arbeidsmarked. De store veiprosjektene og det moderne digitaliserte arbeidslivet muliggjør dette på en helt annen måte enn tidligere.

Sparebank 68° Nord skal være en aktiv pådriver i utviklingen av Regionen Ofoten/Sør-Troms/Lofoten og Vesterålen til å bli en sterk, samlet og utviklingsorientert region midt i Nord-Norge.

- Vi har som mål å være en av de viktigste samfunnsinstitusjonene på den 68. breddegrad og vi skal gå foran i å styrke, samle og utvikle denne regionen, sier banksjef i Sparebank 68º Nord, Tore Karlsen.

Karlsen supplerer med at banken med eksempelets makt skal gå foran i arbeidet med å forene alle gode krefter i vårt geografiske virkeområde. Vi har i vår region alle forutsetninger for å bli den sterkeste regionen i Nord-Norge i en tid hvor makt, økonomisk satsing og fokus fra sentrale myndigheter konsentreres rundt Bodø-regionen, Tromsø-regionen og Alta-regionen.

Unik eierstruktur

Sparebank 68° Nord er 100 % lokalbank, og vi forblir 100 % lokaleid. -Det er viktig for oss med lokalt eierskap, sier Martinsen. -Da kan vi garantere ovenfor våre kunder at hver krone de legger igjen hos oss, forblir her i vårt lokalsamfunn. Vi sender ikke noe utbytte sørover mot Oslo. Eller nordover mot Tromsø, for den saks skyld, skynder han seg å legge til.

- Dette handler om å etterleve vår visjon om å skape mer verdi lokalt. -Ved å opprettholde en slik eierstruktur styrker vi vår evne til å være en solid støttespiller for våre kunder og bidragsyter til lag og foreninger i de mange lokalsamfunnene langs hele Norges gullåre, sier en entusiastisk Karlsen, med henvisning til øyriket på den 68. breddegrad.

Fortsatt folkelig lokalpatriot

Navnet er nytt, logoen er ny, og bankens samlede løfteevne er styrket. Men for de aller fleste kundene vil de ikke merke noen endring i deres daglige kontakt med banken. -Våre rådgivere er de samme, vi opprettholde alle våre filialer, og vi skal fremdeles bidra aktivt til lokalsamfunnet. Vi skal rett og slett fortsatt være den samme, folkelige lokalpatrioten som vi alltid har vært, sier en tydelig fornøyd Karlsen.