Valgmøte for egenkapitalbeviseiere

I henhold til vedtektenes bestemmelser skal det avholdes valg på egenkapitalbeviseiernes medlemmer til Sparebank 68° Nord sin generalforsamling. 

Valgmøtet finner sted onsdag 3. mars kl 18.00. På grunn av regler om smittevern gjennomføres valgmøtet på Microsoft Teams. Registrering av deltakere skjer fra kl 17.45. 

Stemmeberettiget ved valget er egenkapitaleierbeviseiere som er registrert i Verdipapirsentralen per 31.12.2020. Hvert egenkapitalbevis gir 1 stemme. Antall egenkapitalbevis i banken er 2.992.721 

På møtet skal det velges

  • 2 medlemmer for 4 år
  • 1 varamedlem for 4 år

Banksjefen vil også orientere om status i banken på møtet. 

Egenkapitalbeviseiere som selv eller ved fullmektig vil delta i møtet og ha stemmerett ved valget, må sende inn påmeldingsskjema i utfylt og undertegnet stand innen 26. februar 2021 kl 12.00. Skjema leveres i bankens ekspedisjonslokaler eller sendes pr e-post til bs@68nord.no

Innkalling til teamsmøtet vil bli sendt ut på oppgitt e-postadresse i forkant til de som er påmeldt innen tilbakemeldingsfrist.

Alle registrerte egenkapitalbeviseiere har fått innkallingen til valgmøtet tilsendt skriftlig.

Valgkomiteens innstilling samt nødvendig påmeldingsskjema finnes her: