Sparebank 68 grader nord vil få større økonomiske muskler for å kunne betjene kundene bedre. Samtidig vil vi være like lokale som tidligere.
Banken vil fortsatt vil være lokalt eid, ledelse og beslutninger vil være like nær kundene som de har vært, og antall medarbeidere skal ikke reduseres.
Vi vil fremdeles gå på jobb hver dag for å skape mer verdi lokalt. I et samfunn med stadig mer sentralisering er det viktigere enn noen gang at vi her i nord viser vilje og evne til samarbeid for å sikre at lokale interesser blir ivaretatt.
Vi skal beholde og utvikle vår posisjon i våre lokalmarkeder, og vi skal fortsatt være lokalbanken med kortreiste penger til våre kunder. Banken vil være den samme som tidligere – bare enda bedre for kundene. For næringslivet vil vi ha større løfteevne i Sparebank 68 grader nord.

Navnet
Siden den nye banken verken kunne hete Harstad Sparebank eller Lofoten Sparebank, skifter vi navn til noe friskt som enkelt og kort forteller hvor vi er til stede for kundene.
Den fusjonerte banken har kontorer på Leknes i Lofoten, på Sortland i Vesterålen og i Harstad. Det nye navnet gjenspeiler stoltheten over bankens primære virkeområde.

Gaver og sponsing
Sparebank 68 grader nord vil bli mer lønnsom enn de to tidligere bankene, og gaver og sponsorvirksomhet vil dermed kunne øke.

Yngve Oshaug i Vesterålen Sparebank. Vesterålen Sparebank ble etablert på Sortland i 2006, som en del av Harstad Sparebank.

Yngve Oshaug i Vesterålen Sparebank.
Vesterålen Sparebank ble etablert på Sortland i 2006, som en del av Harstad Sparebanken

Fakta:

  • Sparebank 68 grader nord vil ved etableringen 1. januar 2019 ha en forretningskapital på ca. 6,5 mrd kroner og en netto ansvarlig kapital på ca. 660 mill. kroner.
  • De to bankene som slås sammen, hadde pr. 30.09.18 et samlet resultat før skatt på 63,8 mill kroner.
  • Banken har til sammen 32 ansatte, fordelt på tre kontorer.
  • Harstad Sparebank ble etablert i 1926. Lofoten Sparebank ble etablert i 1909.

Kontaktpersoner:
Banksjef Werner Martinsen, Lofoten Sparebank
Mobil: 975 61 566 / E-post: wm@lofotensparebank.no
Banksjef Tore Karlsen, Harstad Sparebank
Mobil: 909 12 370 / E-post: tk@harstad-sparebank.no