Styrene i de to bankene er enige om en intensjonsavtale for fusjon. Dersom forhandlingene fører frem, planlegges fusjonen gjennomført i løpet av andre halvår 2020. 

Bakgrunnen for enigheten om videre samtaler er en felles ambisjon i de to bankene om å være en aktiv pådriver i utviklingen av hele regionen. En sterkere samhandling i regionen er ønsket av befolkning, næringsliv og kommuner.

Ved en fusjon vil man styrke bankenes lokale konkurransekraft, sikre fremtidig god lønnsomhet, samt styrke bankenes evne til å bidra til lokalt og regionalt næringsliv. 

En større samlet bank vil også ha bedre forutsetninger, og flere ressurser, til å møte økte regulatoriske krav. 

En fusjonert bank vil være tilstede i alle deler av en spennende region med ca 118 000 innbyggere. Ledelse og beslutninger vil være like nær kundene som de har vært, og styrene har lagt som premiss at ingen ansatte sies opp som følge av fusjonen. 

Bankene har i dag kontorer i Harstad, Sortland, Leknes, Bøstad, Bogen, Ballangen og Narvik.

Fakta

  • Sparebank 68° Nord og Ofoten Sparebank hadde pr 30.6.2019 en samlet forretningskapital på 10,1 milliarder kroner 
  •  De to bankene, hadde i 2018 et samlet resultat før skatt på 102 millioner kroner 
  •  En fusjonert bank vil ha syv kontorer og 55 ansatte

Harstad, 18.september 2019

Kontaktinformasjon: 
Banksjef Tore Karlsen, 
Sparebank 68° Nord 
Mobil: 909 12 370 
E-post: tk@68nord.no
        Banksjef Tor-André Grenersen,
Ofoten Sparebank 
Mobil: 911 56 830
E-post: tag@ofotensparebank.no