Målsettingen er å videreføre sparebankvirksomheten i Sparebank 68° Nord og Ofoten Sparebank gjennom den sammenslåtte banken med lokal forankring i Lofoten, Vesterålen, Ofoten og Sør-Troms, sikre et godt banktilbud i dette området og samtidig skape en regional bankenhet med større konkurransekraft, lønnsomhet og evne til å bidra til lokalsamfunnenes videre utvikling.

Avtalen om fusjon går ut på at sparebankene slås sammen, med Sparebank 68° Nord som formelt overtakende bank. Den sammenslåtte banken vil videreføre Sparebank 68° Nord som navn.

Den sammenslåtte banken skal videreføre virksomheten i Sparebank 68° Nord og Ofoten Sparebank, med forretningsadresse på Leknes i Vestvågøy kommune. Tor-Andrè Grenersen skal være administrerende banksjef i den sammenslåtte banken. Werner Martinsen og Tore Karlsen vil ha sentrale roller i bankens øverste ledelse.

Proformaregnskap for den sammenslåtte banken per 31. januar 2020 viser at denne vil kunne dra nytte av ressurser som til sammen utgjør: 

  • Forvaltningskapital på NOK 9 372,2 millioner 
  • Forretningskapital (inkludert lån overført til Eika Boligkreditt) på 10 583,6 millioner 
  • Egenkapital på NOK 1 123 millioner 
  • Ren kjernekapitaldekning per 31.12.2019 på 20,40 prosent for Ofoten Sparebank og 21,41 prosent for Sparebank 68° Nord. 
  • Bankkontorer med lokal ledelse i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Harstad

I forbindelse med fusjonen vil Ofoten Sparebank etablere en sparebankstiftelse, Sparebankstiftelsen Ofoten Sparebank. Tidligere Harstad Sparebank og Lofoten Sparebank har allerede etablert sparebankstiftelser, Sparebankstiftelsen Harstad Sparebank og Sparebankstiftelsen Lofoten Sparebank.

Styrene i de to bankene vil nå fremme forslag overfor sine respektive generalforsamlinger om fusjon av de to bankene. Gjennomføring av fusjonen er blant annet betinget av at generalforsamlingen i Sparebank 68° Nord og forstanderskapet i Ofoten Sparebank treffer nødvendige vedtak i møter 26. mars 2020, samt at Finanstilsynet gir tillatelse til gjennomføring. 

Det tas sikte på å gjennomføre fusjonen 1. juli 2020.

Kontaktpersoner:
Styreleder Jostein Lunde, Ofoten Sparebank, tlf.: 992 99 775
Styreleder Rudi M. Christensen, Sparebank 68° Nord , tlf.: 954 12 025