Staten skal dekke endel av de faste kostnadene for bedrifter som har betydelig nedgang i omsetningen som følge av virusutbruddet og smitteverntiltakene. Ordningen skal være enkel både å benytte og administrere, og utformes slik at det tar kort tid fra søknad er sendt til pengene er på konto-
  • Pengene skal utbetales som en kontantstøtte som kommer næringslivet til gode så fort som mulig 
  • Støtten skal gå til bedrifter med vesentlig fall i omsetningen og skal dekke uunngåelige kostnader som husleie og forsikring 
  • Kompensasjonsordningen gjelder i utgangspunktet for to måneder, men kan bli forlenget 
  • Bedriften må selv søke om støtte gjennom en sentral digital portal hvor behandlingen skal være automatisert  
  • Bedriften vil stå ansvarlig for at informasjonen de oppgir er riktig slik at ordningen ikke misbrukes  
  • Det er foreløpig ikke klart hvor stor andel av de faste utgiftene som skal dekkes. Myndighetene kommer snarlig med flere detaljer  
  • Vi som bank tar ingen beslutninger for hvem som får denne støtten
Vi i lokalbanken lever av og for lokalt næringsliv og har tradisjon for å være tilstede i gode og andre dager. Vi vil strekke oss langt for å finne løsninger på eventuelle økonomiske utfordringer som oppstår grunnet tiltakene som er satt i verk i forbindelse med koronaviruset. 

Ta kontakt med en av våre dyktige bedriftsrådgivere på telefon eller pr e-post om du trenger hjelp. 

Mer informasjon om ordningen.