Norges Bank har kunngjort to rentekutt i den ekstraordinære situasjon vi befinner oss i. Lokalbanken følger nå opp renteendringene som er kommet fra Norges Bank, samtidig som vi må hensynta utviklingen i de generelle markedsrentene.

Vi kommer med en rask nedjustering av boliglånsrentene med inntil 1 prosentpoeng. Det vil være boliglån til unge som vil få de største kuttene i denne omgang. 

Sparebank 68° Nord er positiv til fremtiden og vi vil strekke oss langt for å dempe de negative økonomiske konsekvensene koronaviruset påfører hver enkelt. Vi skal være en trygg og solid samarbeidspartner både i gode og andre dager. I tillegg til rentejusteringen på boliglån, vil vi også hjelpe våre kunder med tiltak som kan gjøre de økonomiske bekymringene mindre. Kunder som er usikker på hvordan de skal håndtere sin økonomi i denne situasjonen oppfordres til å ta kontakt med oss i banken. Dette gjelder både for arbeidsgivere, selvstendige næringsdrivende og arbeidstakere. 

Lokalbanken ønsker å hjelpe. Du kan blant annet få avdragsutsettelse på ditt boliglån uten kostnad.

For eksisterende boliglån til unge vil de nye prisene gjelde fra 6. april mens de øvrige boliglånene reguleres så snart det er teknisk mulig, dog senest 14. april.
Etter rentejustering vil beste boliglånsrente være 2,15 % for boliglån til unge.

Oppdatert prisliste vil snarlig legges ut på bankens nettsider. Alle kunder som får rentejustering vil få brev eller informasjon i nettbanken om dette i begynnelsen av april.