Det er viktig å presisere at bankens ansatte vil være tilgjengelig som vanlig på telefon og via e-post slik at man både kan få hjelp og kan avtale digitale kundemøter.

Allerede avtalte kundemøter vil bli gjennomført som planlagt, enten digitalt eller på møterom hvor smittvernsreglene kan ivaretas på en god måte.

Vi følger smittesituasjonen og nye anbefalinger fortløpende, og er klare til å gjøre nye vurderinger og tiltak på kort varsel.

Om vi alle bidrar gjennom å følge de til en hver tid gjeldene retningslinjene klarer vi dette sammen.

Ønsker alle en god og smittefri start på det nye året.

- Administrerende banksjef, Tor-André Grenersen.