Kundevalgmøte i Harstad Sparebank finner sted torsdag 8. november 2018 kl. 18.00 i bankens kantine (3 etg), inngang fra Hans Egedes gate.

Agenda for møtet:
  • Orientering om Harstad Sparebank sin sammenslåing med Lofoten Sparebank fra årsskiftet og fremtidsplaner for den nye sammenslåtte banken.
  • Valg av innskytervalgte medlemmer og varamedlemmer til ny generalforsamling i ny bank
Det vil bli servering av kaffe og kake.

Hold deg orientert om lokalbankens fremtidsplaner – Velkommen på møtet!

Meld deg på her, eller meld deg i banken, senest tirsdag 6. november 2018.

Vedlegg: