Valgdag i Sparebank 68° Nord

Valg av kundevalgte medlemmer og varamedlemmer til generalforsamling for Sparebank 68° Nord samt til Sparebankstiftelsen Harstad Sparebank og Sparebankstiftelsen Ofoten Sparebank sin generalforsamling avholdes:

Onsdag 3. mars 2021 i Sparebank 68° Nord sine lokaler i/på:
Harstad, Narvik, Ballangen, Bogen, Leknes og Sortland mellom kl 10.00 – 15.00.

Valg på valgdagen foregår ved at det avgis enten stemme fysisk i bankens lokaler eller ved digital løsning.

Hvem kan stemme?
Kunder i Sparebank 68° Nord som har, og de siste 6 måneder har hatt, innskudd i banken på over kr 2500. Ingen innskyter kan avgi mer enn en stemme.

Stemmer kan avgis slik:

  1. Fysisk oppmøte på bankkontor valgdagen – utlagt stemmeseddel fylles ut og innleveres i stemmekonvolutt. 
  2. Digital stemme innsendt valgdagen – meldingsfunksjon i mobilbank eller nettbank benyttes. Stemmeseddel scannes inn i meldingen. 

Dokumenter:

Sparebank 68° Nord

Sparebankstiftelsen Ofoten Sparebank

Sparebankstiftelsen Harstad Sparebank

Vedr Sparebankstiftelsen Lofoten Sparebank er det ingen representanter på valg dette år.