Valgdag:

Mandag 25. mai 2020 i Sparebank 68° Nord sine lokaler i Harstad, på Leknes og på Sortland.

Valg på valgdagen foregår ved at det avgis stemme i bankens lokaler mandag 25. mai 2020 mellom klokken 10.00 – 15.00. Stemme kan også avgis ved e-post til post@68nord.no


Hvem kan stemme?  

Kunder i Sparebank 68° Nord som har, og i de siste 6 måneder har hatt, innskudd i banken på over       kr 2.500. Ingen innskyter kan avgi mer enn en stemme.

Oversikt over innstilling fra valgkomiteen finner du her:
Valgkomiteens innstilling

Stemme avgis ved å gi tilbakemelding til banken på kandidat som foreslås (enten etter innstilling fra valgkomite, alternativt foreslå ny kandidat).