Vår visjon er å skape mer verdi lokalt. Alt vi gjør handler om det. Derfor deler vi også av vårt overskudd hvert eneste år. Dette gjør vi blant annet gjennom det vi har valgt å kalle Lokalbidraget. Her kan alle lag og foreninger i Vesterålen søke om midler. Takk til alle som ser at å bruke lokalbanken betyr å være en aktiv bidragsyter til et sterkt lokalsamfunn.

Søknadsfrist: 25. november 2019.

Last ned søknadsskjema som kan leveres i /sendes til banken: Sparebank 68° Nord, Boks 332, 8401 Sortland eller e-post: yo@68nord.no