Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Overvåke, kontrollere, og rapportere vesentlige risikoer bankene står overfor
 • Administrere og videreutvikle compliance prosessene i bankene
 • Administrere og videreutvikle internkontrollprosessene i bankene
 • Rapportere til bankens ledelse og styre
 • Bidra til ajourhold av policydokumenter, rutiner og retningslinjer innenfor de ulike risiko-områdene
 • Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen

Kompetanse:

 • Ønskelig med minimum tre års relevant høyere utdanning
 • Erfaring fra bank og finans er en fordel, men ingen betingelse
 • God IT-forståelse, fordel med god Excel- og datavarekunnskap
 • Evne og interesse for gransking av regel- og lovverk, samt systematisere og formidle dette videre
 • Høy etisk standard og integritet, samt evne til å fremme dette i organisasjonen
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Evne til å jobbe selvstendig og strukturert
 • Gode samarbeidsevner og kommunikasjonsferdigheter

Vi kan tilby:

 • Interessante arbeidsoppgaver
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Fleksitidsordning
 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår

Kontorsted etter nærmere avtale. Det må påregnes en del reisevirksomhet da det forventes at den som ansettes skal ha arbeidsdager i de tre respektive bankene .

For nærmere opplysninger om stillingen kan banksjefene Tore Karlsen i Harstad Sparebank, tlf. 90912370, Werner Martinsen i Lofoten Sparebank, tlf. 97561566 eller Sigve Stokland i Ofoten Sparebank, tlf. 91683645.

Søknad sendes på e-post til sto@ofotensparebank.no.

Søknadsfrist 17. mars 2017