- Vi opplever sterk vekst og god respons i hele Lofoten, og har derfor stor tro på en etablering her, sier Werner Martinsen.

Det nye kontoret i Svolvær vil betjene både private kunder og bedriftskunder og det planlegges åpning i løpet av andre halvår 2020.

 - Prosessen med rekruttering av nye medarbeidere vil starte med det samme, og vi har allerede inngått avtale om leie av lokaler i nybygde Kjolestugården midt i Svolvær sentrum, forteller Werner.

VI har i dag et kundegrunnlag i Svolvær som er etablert gjennom den eksisterende virksomheten i Lofoten. Nå ser Werner frem til å tilby bankens tjenester til enda flere private og bedrifter i Svolvær.  Vi i Sparebank 68° Nord skal være fysisk tilstede i våre markedsområder og ser det derfor som helt naturlig å etablere oss i Vågan, poengterer Werner.

Med etableringen i Svolvær og fusjonen mellom Ofoten Sparebank og Sparebank 68° Nord vil vi ha kontorer som dekker store deler av den 68-ende breddegrad.