Lag- og foreningskonto

Brukskonto for lag og foreninger.
For å opprette en slik konto må man være registrert i Brønnøysundregisteret og ha fått et organisasjonsnummer. Ved opprettelse velges hvem som skal disponere kontoen, om det skal være kort på den og om det skal opprettes nettbank. Dette kan endres i ettertid. Alle avtaler må signeres av den eller de som er signaturberettiget i følge firmaattest pr dags dato, og disse må legitimeres.

Priser for Lag- og foreningskonto

Betingelser Pris
 Rente 0,05 %
 Bankkort  
Uttak i våre minibanker
kr 0,-
Uttak i andre minibanker
kr 7,-
Varekjøp, innland
kr 2,-
Varekjøp, utland
kr 5,-
Visa kontantuttak i bank/utenlandsk minibank
kr 40,- + 0,5 % av beløp
Visa kontant over skranke (manuell)
kr 60,- + 0,5 % av beløp
Endring til kort med eget design
kr 100,-
Årsgebyr, Visa Electron
kr 200,-
Årsgebyr, Visa Classic kr 275,-
Utstedelse nytt kort (ødelagt)
kr 125,-
 Betaling  
Nett-, tele- og mobilbank, pr år
kr 150,-
Avtalegiro kr 2,-
eFaktura kr 2,-
Brevgiro kr 12,- + porto