Konto for lag og forening

Lag- og foreningskonto

Brukskonto for lag og foreninger.
For å opprette en slik konto må man være registrert i Brønnøysundregisteret og ha fått et organisasjonsnummer. Ved opprettelse velges hvem som skal disponere kontoen, om det skal være kort på den og om det skal opprettes nettbank. Dette kan endres i ettertid. Alle avtaler må signeres av den eller de som er signaturberettiget i følge firmaattest pr dags dato, og disse må legitimeres.

Priser for Lag- og foreningskonto

Betingelser Pris
 Rente 0,00 %
Bankkort  
Uttak i våre minibanker
kr 0,-
Uttak i andre minibanker
kr 7,-
Varekjøp, innland
kr 2,-
Varekjøp, utland
kr 5,-
Visa kontantuttak i bank/utenlandsk minibank
kr 40,- + 0,5 % av beløp
Årsgebyr, Visa Online
kr 200,-
Årsgebyr, Visa Business  kr 275,-
Utstedelse nytt kort (ødelagt)
kr 125,-
Betaling  
Nett-, tele- og mobilbank, pr mnd
kr 15,-
Avtalegiro kr 2,-
eFaktura kr 2,-
Brevgiro kr 20,- + porto
Kontoutskrift  
Nettpost kr 0,-
Papirutskrift kr 20