Automater for uttak og innskudd

Minibank og innskuddsmaskin

Her finner du informasjon om våre Minibanker og innskuddsmaskiner.

Harstad
Utenfor banken i Harstad har vi døgnåpen minibank. Inne i automatsonen har vi minibank med mulighet for innskudd, samt myntrulleveksler for bedrifter. Automatsonen er åpen 06.00 - 23.00.

Leknes
Utenfor banken på Leknes har vi døgnåpen minibank. Inne i banken har vi minibank med mulighet for innskudd, som er tilgjengelig i bankens åpningstid.

Bøstad
Ved vårt kontor på Bøstad har vi døgnåpen minibank med mulighet for innskudd.

Sortland
I tillegg har vi en minibank ved Skibsgården på Sortland.

Begrensninger for kontantinnskudd

Fra 5. mai 2019 vil det som følge av tilpasninger til Hvitvaskingsloven bli begrensninger for kontantinnskudd i automater.

Dette er de nye grensene:

  Maks pr innskudd   Maks pr 30 dager (rullerende)  
Privat NOK 20.000,- NOK 40.000,-
Bedrift   NOK 50.000,- NOK 100.000,-

For innskudd over disse beløp kan følgende tjenester benyttes:
Harstad: Nattsafe
Lofoten: Betjent skranke ved vårt kontor på Bøstad, kl 10.00-15.00 på mandager. 

For beløp lavere enn de oppgitte grensene er innskuddsautomat tilgjengelig på Bøstad hele døgnet og i Harstad kl 06.00 – 23.00.

Ved innskudd over maksgrensene innlevert i bank skal erklæring for privat eller bedrift fylles ut.
Dersom du har andre spørsmål kan du ta kontakt med oss i Lofoten på tlf 76055890, i Harstad på tlf 77002800 eller på felles e-post post@68nord.no.