Diverse tjenester

Ved behov for girobetaling, fast overføring, ekstra kontoutskrifter, bilag og kopiering kan vi være behjelpelig.

Priser for diverse tjenester

Beskrivelse
Pris  Ny pris 04.04.19
Giro belastet i bank
kr 100,-
 
Straksbetaling annen bank   kr 175,-
Fast betaling, endring/opprettelse kr 20,-
 
Fast betaling annen bank   kr 20,-
Fast betaling med melding  kr 15,-
kr 20,-
Fast betaling uten melding kr 10,-
kr 0,-
Fast betaling uten melding, innad i banken
kr 0,-

Kontoutskrift    
Nettpost kr 0,- kr 0,-
Papirpost kr 0,- kr 20,-
Kopi  
Kopi, pr side
kr 5,-
 
Telefaks  
Telefaks, første side
kr 25,-
 
Telefaks, flere sider
kr 5,-
 
Kontoutskrift og bilag
 
Ekstra kontoutskrift, pr mnd
kr 20,-
 
Egenregistrerte bilag, pr kopi
kr 20,-
 
Kopi av bilag bestilt fra Nets
 
Bilagskopi, under 12 mnd
kr 30,-
 
Bilagskopi, over 12 mnd
kr 75,-
 
Ved leting etter eldre bilag utover 30 min, påløper et gebyr på kr 250,- pr halvtime.