Sikkerhet ved leieforhold

Depositumskonto

Ved inngåelse av et leieforhold, er det vanlig at utleier krever sikkerhet i form av et depositum.
Da settes et avtalt beløp inn på en sperret konto, som utleier og leietaker oppretter sammen, men i leietakers navn (må være 18 år). Ingen av partene kan ta ut penger av kontoen uten den andres samtykke.

For at en depositumskonto skal opprettes i Harstad Sparebank, så må husleien gå inn på en konto her. Husk å ta med husleiekontrakten og legitimasjon ved opprettelse, og at det tilkommer et etableringsgebyr.

Ta kontakt for å avtale tid for opprettelse av depositumskonto.

Priser for Depositumskonto

Beskrivelse Pris
Rente 0,00 %
Etableringsgebyr kr 600,-