Honnørkonto

Når man er fylt 65 år kan man få en honnørkonto.
Kriteriene for å få dette er en brukskonto med lønns- eller trygdeinnbetaling på, og ett tileggsprodukt som for eksempel en sparekonto.

Med Honnørkonto får du følgende gunstige betingelse på din konto:
  • Gratis varekjøp med kort i Norge.
  • Gratis uttak i alle minibanker i Norge.
  • Ingen årsavgift på nett- og telebankavtale.
  • Gratis mobilbank og kontoinformasjon på SMS.
  • Mulighet for eget design på bankkort.
  • Redusert pris på brevgiro

Priser for Honnørkonto

Betingelser Pris Fra 21. sept.
 Månedsgebyr kr 10,-
kr 25,-
 Rente 0,00 %
 
Bankkort    
Uttak i våre minibanker
kr 0,-
 
Uttak i andre minibanker
kr 0,-
 
Varekjøp, innland
kr 0,-
 
Varekjøp, utland
kr 5,-
 
Valutapåslag ved bruk i utlandet 1,95 %  
Visa kontantuttak i bank/utenlandsk minibank
kr 40,- + 0,5 % av beløp
 
Endring til kort med eget design
kr 125,-
 
Årsgebyr, Visa Online
kr 200,-
 
Årsgebyr, Visa Classic kr 275,-
 
Utstedelse nytt kort (ødelagt)
kr 125,-
 
Betaling    
Nett- tele og mobilbank
kr 0,-
 
Avtalegiro kr 0,-
 
eFaktura kr 0,-
 
Kvittering/oblatkvittering
kr 30,-  
Giro belastet i bank kr 50,-  
Kontoutskrift    
Nettpost kr 0,-  
Papirpost kr 20,-  

Priser ut over ovennevnte følger ordinær prisliste