Plusskonto

Dette er en brukskonto for våre totalkunder.
Med Plusskonto får du følgende gunstige betingelse på din konto:
  • Gratis varekjøp med kort i Norge.
  • Gratis uttak i alle minibanker i Norge.
  • Ingen årsavgift på nett- og telebankavtale.
  • Gratis mobilbank og kontoinformasjon på SMS.
  • Mulighet for eget design på bankkort.

Priser for Plusskonto

Betingelser Pris
 Månedsgebyr kr 10,-
 Rente 0,05 %
 Bankkort  
Uttak i våre minibanker
kr 0,-
Uttak i andre minibanker
kr 0,-
Varekjøp, innland
kr 0,-
Varekjøp, utland
kr 5,-
Visa kontantuttak i bank/utenlandsk minibank
kr 40,- + 0,5 % av beløp
Visa kontant over skranke (manuell)
kr 60,- + 0,5 % av beløp
Endring til kort med eget design
kr 125,-
Årsgebyr, Visa Online
kr 200,-
Årsgebyr, Visa Classic kr 275,-
Utstedelse nytt kort (ødelagt)
kr 125,-
 Betaling  
Nett- tele og mobilbank
kr 0,-
Avtalegiro kr 0,-
eFaktura kr 0,-
Brevgiro kr 12,- + porto (fra 04.04.19: kr 14,- + porto)
Kontoutskrift  
Nettpost kr 0,-
Papirpost kr 20,- (fra 04.04.19)