Saldo og betaling via telefonen

Telebank

Med telebank kan du ringe 815 48 400 for saldo, overføring og betaling.
Du kan velge mellom telebank med eller uten mulighet for girobetaling. Hvis du ønsker telebank med girobetaling, gir du beskjed ved opprettelse av avtalen så får du en egen telebankbrikke.

Aktivere TeleBank:
 • Du mottar en PIN-kode i posten eller pr sms
 • Første gang du ringer telebanken må du endre til en personlig PIN-kode*
 • Du kan også velge å aktivere sms-bank, til dette trenger du en egen PIN-kode fra banken.
Bruke TeleBanken:
 • Når du ringer TeleBanken, blir du bedt om å taste kontonummer og personlig kode.
 • Du får da opplest disponibelt beløp og saldo.
 • Nå kan du legge på, eller taste:
 1. Informasjon om konto
  1. Siste bevegelser på kontoen
  2. Spørring på forfallsregister
  3. Saldo og disponibelt beløp
  4. Engasjementsoversikt
  5. Bytt til annen, egen konto
  6. Transaksjonssøking på beløp
  7. Transaksjonssøking på dato
 1. Utskrifter
  1. Bestilling av kontoutskrift
  2. Bestilling av transaksjonsutskrift
 1. Betalinger og overføringer
  1. TeleGiro uten kvitteringsoblat
  2. TeleGiro med kvitteringsoblat
  3. Overføring mellom egne konti
  4. Stoppe betaling til forfall
  5. Igangsette stoppet betaling
 1. Andre tjenester
  1. Endring av personlig kode
  2. Sperring av sikkerhetskort (kodebrikke)
 • I alle menyene kan du taste 0 for å få opplest gjeldende menyoversikt eller * for å returnere til hovedmenyen
*Vær OBS på at når du endrer PIN-koden kan du ikke endre tilbake til en PIN-kode du tidligere har brukt.

Priser for Telebank

Beskrivelse Pris
Årsgebyr, har ikke nettbank
kr 150,-
Årsgebyr, har nettbank kr 0,-
Kvittering/oblatkvittering kr 30,-
Bestilling telebankbrikke
kr 0,-
Rebestilling telebankbrikke
kr 100,-
Pris for å ringe til spesialnummer kan variere, sjekk med din teleoperatør.

Fordelskonto?

Ulike kontotyper kan ha ulike priser.