Opplysninger enkelt på SMS

Send SMS for å sjekke saldo eller få SMS varsel når det skjer noe du bør vite om på kontoen din.

SMS-tjenester

Med våre SMS-tjenester kan du enkelt få automatiske varslinger eller sjekke saldo og overføre penger mellom egne kontoer via sms.

SMS- varsling:

Aktivere SMS-varsling:
  • Logg inn i nettbanken.
  • Gå til "Innstillinger" i venstremenyen.
  • Velg "SMS-varsel" under "Mobil" i menyen.
  • Følg instruksjonene, og velg hva du ønsker varsel for.
Mulige varslinger:
Saldo: Disponibel saldo på valgt dato eller ukedag. 
Saldo over: Disponibel saldo over et valgt beløp.
Saldo under: Disponibel saldo under et valgt beløp.
Innbetalinge:Innbetalinger større enn valgt beløp.
Utebetalinger: Utbetalinger større enn valgt beløp.
Ikke dekning på konto: Betalinger til forfall som det ikke er dekning for.


SMS-bank:

Aktivere SMS-bank:
  • Har du telebank har du automatisk tilgang til SMS Bank, alt du trenger er en egen pinkode som bestilles i banken.
  • Om du ikke har telebankavtale må du kontakte banken.
SMS-banken bruker du slik:

Send melding til: 26120
  • Saldo og siste bevegelser på konto: S (mellomrom) kontonummer (mellomrom) personlig kode.
  • Overføring mellom egne konti: O (mellomrom) fra kontonummer (mellomrom) til kontonummer (mellomrom) beløp i hele kroner (mellomrom) personlig kode.
  • Forfallsoversikt: F (mellomrom) kontonummer (mellomrom) personlig kode.
  • Endring av personlig kode: E (mellomrom) kontonummer (mellomrom) gammel kode (mellomrom) ny kode.

Priser for SMS-tjenester

SMS-varsling Pris
Varsel, pr utsendt SMS
kr 0,50
 SMS-bank Pris
Mottak av SMS
kr 0,-
Pris for å sende sms til femsifrede telefonnr. kan variere, sjekk med din teleoperatør.