Eika Pluss

For kun 499 kroner i måneden får du en forsikringspakke som dekker dine grunnleggende behov for trygghet uansett hvor du er i livet. Det skal være enkelt for deg å være trygg.
  • Sikrer deg, dine og ditt i én pakke
  • Vår beste innboforsikring med ubegrenset forsikringssum
  • Svært gunstig pris
Kontakt meg om Eika Pluss

Synes du det er vanskelig å vite hva du bør forsikre?

Vi har satt sammen en forsikringspakke som dekker de viktigste behovene du har for trygghet. 

Enten du er i etableringsfasen, har stiftet familie eller har kommet et stykke videre i livet gir Eika Pluss deg grunnpakken med de beste og mest relevante forsikringene for deg. 

 

Dine viktigste forsikringer samlet

Eika pluss inneholder

Fast månedspris

1 voksen - 499 kroner i måneden
2 voksne - 759 kroner i måneden

Barn er dekket under foreldrenes forsikring inntil fylte 20 år. Barn er ikke dekket av Helseforsikringen. 

Ved kjøp av Eika Pluss får du inntil 25 % rabatt på bil- og husforsikring i tillegg. 

Innmelding av sak - Helseforsikring

Skadebehandling av forsikringssaker for Eika Pluss sin Helseforsikring behandles av Falck Helse. 

Meld skade elektronisk på en sikker og rask måte.  

Kontaktinformasjon Falck Helse AS
Telefon: 21897535
E-post: eika@falck.com
NB! ikke send sensitive opplysninger i e-post. 

Gode råd

Synes du det er vanskelig å vite hva du bør forsikre?

Vi har nå gjort det enkelt for deg. Se fordelene med vår nye forsikringspakke Eika Pluss.