Korona-relatert informasjon

Her finner du informasjon som vi håper kan være nyttig i for deg i en krevende tid. Vi vil gjøre det vi kan for å hjelpe deg!

Lokalbanken hjelper deg

Koronaviruset gjør oss alle bekymret. Det handler om helse og det handler om økonomi.

Vi lurer på hvor lenge denne situasjonen vil vedvare. Vi vet at dette vil gå over og at vi på et eller annet tidspunkt vil komme over i en normalsituasjon, men vi vet ikke når. 

Konsekvensen av den perioden vi nå går inn i avhenger av hvordan vi håndterer situasjonen. 
Sparebank 68°Nord har planer for å håndtere kriser. Vi forstår at en krise kan skape forbigående utfordringer for ellers solide bedrifter og personkunder. Vi  vil med vår lokalkunnskap og nærhet til våre kunder strekke oss langt for å finne løsninger og hjelpe til hvis du eller din bedrift får problemer de kommende ukene. 

Sammen skal vi komme oss gjennom denne vanskelige tiden.