Gjennom Lokalbidraget har vi i mange år delt ut penger til allmennyttige formål. I år er det kanskje viktigere enn noen gang. Mange som driver innen kultur og idrett går en usikker fremtid i møte. Vi vet hvor viktig den jobben de gjør er for å skape sterke lokalsamfunn. Derfor er årets utgave av Lokalbidraget ekstra viktig. I lys av dette har vi nå valgt å åpne for søknader også fra dere som ikke er kunder hos oss. Tusen takk til alle som står side om side med oss i kampen for å skape mer verdi lokalt!