I den rivende utvikling av Harstad-samfunnet på slutten av 1800-tallet og starten på 1900-tallet kom behovet for en ny banketablering – denne gang i sentrum av byen. Harstad Sparebank ble etablert i 1904. Denne banken ble imidlertid satt under offentlig administrasjon etter ca 20 års drift og 10. april 1926 ble Harstad Nye Sparebank stiftet. Harstad Nye Sparebank drev deretter videre under dette navnet frem til 1. august 1953, da man etter vedtak både i styre, Sparebankdireksjonen og Finansdepartementet fjernet ”Nye” fra navnet og ble hetende Harstad Sparebank.
Bankens historie regnes fra 1926.
 
Ole Kristian Kind ble valgt til styrets første formann 10. april 1926 og foresto den daglige drift av banken frem til 1937. Da ble Fredrik Andersen ansatt som banksjef, i krigsårene 1941 – 1945 vikarierte Aage Chrf. Torød som banksjef mens Fredrik Andersen satt i tysk fangeskap. Andersen tiltrådte imidlertid sin stilling igjen i 1945 og satt som banksjef frem til 1969.
Bjarne Johansen overtok banksjefstolen i 1969 og overlot denne igjen til Eilert J. Eilertsen i 1995. Fra og med 01.september 2002 overtok Tore Karlsen som banksjef da Eilert J. Eilertsen etter eget ønske ble førtidspensjonert.

Lørdag 28.oktober 2006 åpnet Harstad Sparebank ny lokalbank på Sortland i Vesterålen. Navnet bleVesterålen Sparebank. 

Bakgrunnen for etableringen er at Sortland som regionsentret i Vesterålen har hatt en betydelig vekst og derfor gir spennende muligheter for vår bank. Vesterålen vil også være en spennende region med hensyn til mulig ilandføring av olje og derfor ha store muligheter for fortsatt vekst.

Vesterålen Sparebank er et rent salgs- og rådgivingskontor uten kontanthåndtering med to ansatte og lokalbanksjef er Yngve Oshaug.

Bygningen

Harstad Sparebanks særpregede bygning har i alle år vært et karakteristisk trekk i bybildet. Bygningen ble tegnet av Arkitekt Ole Stein i Kristiania og sto ferdig i 1904, da det ble holdt branntakst og verdien ble satt til kr 38.000,-.
 
Av de mange aktiviteter som har vært i bygningen i tillegg til bankens kontor, kan nevntes: Øl og vinutsalg, bystyremøter, tombola og basarer, rettsmøter, midlertidig arrest og rettslokale.  

Banken trengte etter hvert mer plass og også nabobygningen ble i 1973 tatt i bruk som banklokaler.

I løpet av de siste årene har vi restaurert både "gammelbanken" og "nybanken", og vi har prøvd å bringe den opprinnelige stilen på gammelbanken tilbake.