Harstad Sparebank er ett fullverdig finanshus med finansiering, sparing, forsikring og leasing samlet under ett tak. 
Vesterålen Sparebank er et rent salgs- og rådgivingskontor.

Bankens visjon er "Mer verdi lokalt".

For å realisere vår visjon har vi sterk tro på at byens egen bank også i fremtiden skal være selvstendig, at vi er hjelpsomme, engasjerte, kompetente, og at vi er villige til å dele med kunder og lokalsamfunn det være seg både i Harstad og i Vesterålen.

Alle medlemmer i bankens styre og forstanderskap er innvalgt fra lokalmiljøet. Dette gir korte beslutningsveier, hvilket er med og sikrer en høy servicegrad. Harstad Sparebank har i dag en forvaltningskapital på ca. 3,2 milliard pr. 31.12.15. Bankens virkeområde er primært Harstadregionen og Vesterålen, og porteføljen er fordelt med ca. 65 % i privatmarkedet og ca. 35 % i næringsmarkedet.
 
Harstad Sparebank er medlem og aksjonær i Eika Alliansen. Dette er et finanskonsern eiet av nær 80 lokale sparebanker rundt om i landet. Eika Alliansen er fundert på fortsatt selvstendighet for eierbankene. Gjennom Eika Alliansen tilbys et supplement til de ordinære banktjenester. Dette gjelder bl.a. aksje- og obligasjonsmegling, fondsforvaltning, kredittkort, leasing samt skade- og livsforsikring.

Harstad Sparebank er en god støttespiller for kultur- og idrettsmiljøet i Harstad Kommune. Årlig bevilges betydelige beløp til ulikt tiltak innenfor disse områdene. Vi er i tillegg i økende grad en solid aktør opp mot lokale lag og foreninger i Vesterålsregionen.

Harstad Sparebank deler hvert år ut tre priser, en kulturpris, en idrettspris og en ildsjelpris innefor idrett. Prisene annonseres i lokalavisene og på hjemmesiden vår.

Besøksadresser:
Vårt hovedkontor finner du på Rik. Kaarbøs plass 2.
Vårt avdelingskontor i Vesterålen holder til i Gårdsallèn 8 på Sortland.

Minibanker finner du både ved bankens hovedkontor i sentrum av Harstad og ved Skibsgården Senter på Sortland.