Sparebankstiftelsen Harstad Sparebank, Sparebankstiftelsen Lofoten Sparebank og Sparebankstiftelsen Ofoten Sparebank har i generalforsamling vedtatt å gi sine respektive styrer fullmakt til å gjennomføre et betydelig nedsalg av egenkapitalbevis. Nedsalget gjennomføres i to faser à 75 millioner kroner. Fase én er gjennomført med stor interesse og ble overtegnet. Fase to åpner 14. juni 2021 kl. 09.00.

Vi tilbyr nå lokale bedrifter og privatpersoner å bli medeier i lokalbanken, og håper på flere nye eiere med tilhørighet på den 68. breddegrad. Dette vil gi nye muligheter både for banken, lokalsamfunnet og innbyggere som leter etter langsiktige plasseringsalternativ, og er helt i trå med vår visjon om å skape mer verdi lokalt.

Sparebank 68° Nord har som finansielt mål å oppnå økonomiske resultater som gir konkurransedyktig og stabil avkastning på bankens egenkapital. Resultatene skal skape verdier for egenkapitalbeviseierne i form av utbytte og verdistigning på egenkapitalbevisene som samlet gir konkurransedyktig langsiktig avkastning.

Snittet for de børsnoterte egenkapitalbevisene ligger på ca. 6 – 7 % årlig. Eiere av egenkapitalbevis er beskyttet av sparebankens fond.

Kjøp av egenkapitalbevis

Bestilling av egenkapitalbevis skjer ved å benytte linken under Kjøp og salg lenger ned på siden. Du blir da sendt til NORNE Securities AS sine hjemmesider, hvor du gjennomfører bestilling av egenkapitalbevis. NORNE Securities AS er engasjert av Stiftelsene som tilrettelegger for salget. 

Pris per egenkapitalbevis vil være NOK 163, og du må bestille egenkapitalbevis for minimum NOK 9780 (60 egenkapitalbevis). 

Du vil få varsel om det antall egenkapitalbevis du er blitt tildelt omkring 29. juni 2021. Betaling av egenkapitalbevisene gjøres omkring den 2. juli 2021 ved automatisk trekk fra den bankkontoen du oppgir ved bestilling. 

Mer informasjon om salget finner du i prospektet datert 10. juni 2021. Du finner også mer informasjon ved å følge linken til elektronisk tegning. 

Planlagt notering på Euronext Growth

For å styrke egenkapitalbeviset ytterligere planlegges det etter nedsalget å søke opptak til handel på Euronext Growth på Oslo Børs. En notering på Euronext Growth vil gjøre egenkapitalbeviset enda mer attraktivt gjennom en enklere annenhåndsomsetning via Oslo Børs sitt handelssystem, økt likviditet og økt synlighet. For mer informasjon om Euronext Growth se deres hjemmesider.

Tegningsperioden for kjøp av egenkapitalbevis pågår frem til 28. juni 2021 kl. 15.00.