Sparebankstiftelsen Harstad Sparebank

Sparebankstiftelsen er eier av egenkapitalbevis i banken og får derigjennom andel av overskuddet som så deles ut gjennom året. Se stiftelsens egen hjemmeside: