Rapporter og obligasjonslån

Under finner du, fordelt pr. år, bankens årsrapport, pilar 3 dokument og kvartalsrapporter for de tre første kvartal. Du vil også finne lånebeskrivelser for bankens gjeldende obligasjonslån. Alle rapporeter i pdf-format.