Sponsorater - Store gaver - 68°NordBidraget

Banken har med sin verdi "Mer verdi lokalt" tatt ansvar for deling av bankens overskudd til lokalsamfunnet der banken driver i Harstadregionen og i Vesterålen og skal på den måten berike lokalsamfunnet blant annet gjennom sponsorater, gaver og lokalbridraget.
Kundesegment
Produktkategori
;