Harstad Sparebanks forstanderskap besluttet i forbindelse med godkjenning av bankens regnskap for 2015 å avsette kr 500.000,- øremerket til breddegaver til lokale lag og foreninger (lokalbidraget 2016).

Disse breddegavene, som utdeles på bakgrunn av søknad, kommer i tillegg til gaver bevilget av bankens styre og alle de løpende samarbeidsavtaler banken har, samt beløpsgaver som deles ut av Sparebankstiftelsen Harstad Sparebank.

Det er bankens gode resultat, som er en konsekvens av at lokalsamfunnet støtter opp om og bruker sin egen lokalbank, som gjør oss i stand til å gi økonomisk støtte til den frivillige innsats som skjer lokalt.

Det største breddegavebeløpet i år tildeles bankens «hjertestarterprosjekt». Banken har totalt finansiert 10 hjertestartere til ulike idrettsanlegg i vårt nærområde.

De frivillige hjelpeorganisasjonene som Harstad Røde Kors, Norsk Folkehjelp avdeling Harstad, Norske Redningshunder avdeling Harstad og Frelsesarmeen Harstad Korps gjør år etter år en fantastisk innsats for allmennheten, og blir også denne gang tilgodesett med større beløp via breddegavetildelingen.

Vedlagt følger oversikt over lag og foreninger som har mottatt beløp fra banken ved denne tildelingen.

Vi benytter anledningen til å takke for den frivillige innsatsen som gjøres av veldig mange mennesker i vårt lokale miljø.  En innsats som kommer oss alle til gode.

Harstad, 13. juni 2016
Tore Karlsen
Banksjef

Tildelingen ble offentligjort 9. juni under et eget arrangement i Lillesalen, Harstad Kulturhus.

Foreningens navn:

Gavebeløp 2016

Frelsesarmeen Harstad Korps

20.000

Harstad Røde Kors

20.000

Norsk Folkehjelp Harstad

20.000

Norske Redningshunder Harstad Lag

20.000

Harstad Skoles Musikkorps

20.000

Kanebogen Skolekorps

20.000

Sama Skolekorps

20.000

Kila Musikkforening

10.000

Kila skoles musikkorps

10.000

Harstad Janitsjar

10.000

Gangsåstoppens Venner

10.000

Harstad og Omegn Guideforening

10.000

Harstad Turlag

10.000

Anna Rogdes Venner (ARV)

5.000

Harstad Frivilligsentral

5.000

Harstad Kameratklubb

5.000

Harstad Tigers venner

5.000

Diabetesforbundet Harstad og omland

3.000

Fk Brage Trondenes

3.000

FK Landsås

3.000

Grytøy IL

3.000

Harstad Damefotball

3.000

Harstad og Omland Sportsfiskere

3.000

Harstad orienteringslag

3.000

Harstad Padleklubb

3.000

Harstad Revmatikerforening

3.000

Harstad Sjakklubb

3.000

Harstad Svømmeklubb

3.000

HARSTADGRUPPEN AV NRRL ( NORSK RADIO RELÆ LIGA)

3.000

Hinnøy Golfklubb

3.000

Håndballklubben Landsås

3.000

Kallestipendet

3.000

Midtre Haalogaland MS-forening

3.000

NAF MC Harstad

3.000

Støtteforeningen for Harstad Sykehus

3.000

Trondenes skytterlag

3.000

ARCTIC MOPAR UNION

1.500

Aune Grendelag

1.500

Bondeungdomslaget i Harstad (BUL Harstad)

1.500

Care Gospel

1.500

FFO Harstad

1.500

Grytøy Mannskor

1.500

Harstad Geologiforening

1.500

Harstad Internasjonale Folkedansklubb

1.500

Harstad kammerkor

1.500

Harstad myntsamlerforening

1.500

Harstad og Omegn Afasiforening

1.500

Harstad og Omegn Lokallag av Norges Fibrimyalgi Forbund

1.500

Harstad og omland mållag

1.500

Harstad Seniordans

1.500

Harstad Sjakklubbs Ungdom

1.500

Harstad Skipsverftshistorie - (HSH)

1.500

Harstad Soroptimistklubb

1.500

Harstadklubben i Oslo

1.500

Haukebøstranda Båtforening

1.500

HLF Harstad og Omegn

1.500

Kasfjord og Omegn Vel

1.500

KORKOMPAGNIET

1.500

Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer, avd. Troms (LMF Troms)

1.500

Lekeplassen på Kjøtta

1.500

LHL Harstad lag

1.500

Mental Helse Harstad

1.500

Norsk forbund for utviklingshemmede Harstad Lokallag

1.500

Profo Hålogaland

1.500

Psoriasis og eksemforbundet Harstad og omegn

1.500

Rogla Vel

1.500

Sandtorg Bedehus

1.500

Slektshistorisk forening i Harstad

1.500

Villsauan barnekor

1.500

Øvre Gangsås Vel

1.500

Øvre Harstadåsen Velforening

1.500

FK Brage Trondenes team 2005

1.000

FK Landsås gutter Team-07

1.000

FK Landsås Team 00

1.000

FK Landsås Team 02

1.000

Landsås T04

1.000

Landsås T06

1.000

Landsås gutter, team 08

1.000

HK Landsås - jenter 2000

1.000

HK Landsås jenter 13

1.000

Landsås Minijenter-team 07/08

1.000

Landsås minijenter 7

1.000

Landsås håndballklubb Jenter 99

1.000

IF Kilkam gutter, Team 2003

1.000

Kilkam J06

1.000