Lokalbidraget 2017 fra Harstad Sparebank til lag og foreninger

Harstad Sparebanks generalforsamling besluttet i forbindelse med godkjenning av bankens regnskap for 2016 å avsette kr 500.000,- øremerket til breddegaver til lokale lag og foreninger (lokalbidraget 2017). (kr 100.000 av disse midlene kanaliseres til vesterålsregionen via Vesterålen Sparebank).

Disse breddegavene, som utdeles på bakgrunn av søknad, kommer i tillegg til gaver bevilget av bankens styre og alle de løpende samarbeidsavtaler banken har, samt beløpsgaver som deles ut av Sparebankstiftelsen Harstad Sparebank.

Det er bankens gode resultat, som er en konsekvens av at lokalsamfunnet støtter opp om og bruker sin egen lokalbank, som gjør oss i stand til å gi økonomisk støtte til den frivillige innsats som skjer lokalt.

De største breddegavebeløpene i år tildeles de frivillige hjelpeorganisasjonene som
Harstad Røde Kors, Norsk Folkehjelp avdeling Harstad, Norske Redningshunder avdeling Harstad og Frelsesarmeen Harstad Korps. Disse gjør år etter år en fantastisk innsats for allmennheten, og blir denne gang tilgodesett med kr 25.000 hver.

Anna Rogdes venner får også kr 25.000 fra lokalbanken.

Alle skolekorpsene vil få kr 20.000 hver fra banken, mens Harstad Turnforening får kr 15.000.

En rekke mindre lag/foreninger får beløpsgaver på kr 10.000, 5.000, 3.000, 1.500 og 1.000.

Vedlagt følger oversikt over lag og foreninger som har mottatt beløp fra banken ved denne tildelingen.

Vi benytter anledningen til å takke for den frivillige innsatsen som gjøres av veldig mange mennesker i vårt lokale miljø. En innsats som kommer oss alle til gode.

Harstad, 8. juni 2017

Tore Karlsen
BanksjefTildelingen ble offentligjort 8. juni under et eget arrangement i Lillesalen, Harstad Kulturhus.

Foreningens navn

Lokalbidraget 2017

Harstad Røde Kors

25.000

Frelsesdarmeen, Harstad korps

25.000

Norsk Folkehjelp Harstad

25.000

Norske Redningshunder Harstad Lag

25.000

Anna Rogdes Venner

25.000

Sama Skolekorps

20.000

Harstad Skoles Musikkops

20.000

Kanebogen Skolekorps

20.000

Harstad Turnforening

15.000

Harstad Janitsjar

10.000

Kila Musikkforening

10.000

Harstad Frivillighetssentral

5.000

Harstad Svømmeklubb

3.000

Grytøy Idrettslag

3.000

Harstad Bueskyttere

3.000

FK Brage Trondenes

3.000

Trondenes Skytterlag

3.000

Sørvikmark Idrettslag

3.000

HK Landsås

3.000

Hinnøy Golfklubb

3.000

Harstadgruppen av NRRL

3.000

Harstad og omland Sportsfiskere

3.000

Kallestipendet

3.000

Harstad Sjakkubb

3.000

Diabetesforbundet, Harstad og omland

3.000

Støtteforeningen for Harstad Sykehus

3.000

BUL Harstad

1.500

Dans Harstad

1.500

Harstad Seniordans

1.500

Harstad Internasjonale Folkedansklubb

1.500

Korkompagniet

1.500

Grytøy Mannskor

1.500

Harstad pensjonistkor

1.500

Harstad Kammerkor

1.500

Harstad Rytterklubb

1.500

Løpevennene i Harstad

1.500

Harstad hundeklubb

1.500

FFO-Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Harstad

1.500

Harstadbotn MS

1.500

Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer, avd troms

1.500

Psoriasis og eksemforbundet Harstad og omegn

1.500

Norsk Forbund for Utviklingshemmede Harstad Lokallag

1.500

Harstad og omegn lokalllag av Norges Fibromyalgiforbund

1.500

Harstad og omegn Brystkreftforening

1.500

Det hvite bånd, Harstad

1.500

Sandtorg Bedehus

1.500

Sandtorg Menighet

1.500

Aune Baptistmenighet

1.500

Aune Babtist Kvinneforening

1.500

Gatekirka

1.500

Advendkirken Harstad, ADRA

1.500

Los Holtes gravsted

1.500

Harstad Husflidslag

1.500

Harstad og omegn Telepensjonistforening

1.500

Forsvarets Seniorforbund avd Harstad

1.500

Harstad og omland målllag

1.500

Harstad Folkeakademi

1.500

Hålogaland Filateistklubb

1.500

Harstad Geologiforening

1.500

Harstad Skipsverftshistorie

1.500

Rogla Vel

1.500

Lekeplassen på Kjøtta

1.500

Grytøy båtforening

1.500

Høtta Velforening

1.500

Øvre Grønnebakkan vel

1.500

Haukebøstranda Båtforening

1.500

Tennvassåsen bygdelag

1.500

Rogla Bryggeforening

1.500

Brekka Vel

1.500

Aune Grendelag

1.500

Kilbotn Forsamlingshus

1.500

Artic Mopar Union

1.500

Harstadklubben i Oslo

1.500

Harstad Sjakklubbs ungdom

1.500

FK Brage Trondenes team 2005

1.000

FK Brage Trondenes team 2010

1.000

Kilkam gutter 2003

1.000

Kilkam jenter 11

1.000

Kvæfjord IL Fotball juniorlag

1.000

FK Landsås gutter 2006

1.000

FK Landsås gutter 2001/2002

1.000

FK Landsås Team 07 G

1.000

FK Landsås team 09

1.000

HK Landsås, G16

1.000

HK Landsås, G11

1.000


Kontaktinformasjon vedr Lokalbidraget 2017:

Bjørn Strand
Salgssjef privat
Tlf 95702322