Lokalbidraget 2018 fra Harstad Sparebank til lag og foreninger

Harstad Sparebank og Sparebankstiftelsen Harstad Sparebank avhold torsdag kveld sitt årlige gavearrangement på kulturhuset i Harstad. På arrangementet deler banken ut sitt Lokalbidrag 2018.

De gavemidler som ble utdelt ved arrangementet kommer i tillegg til gaver bevilget av bankens styre og alle de løpende samarbeidsavtaler som banken har, samt beløpsgaver som deles ut av Sparebankstiftelsen Harstad Sparebank.

Sparebankstiftelse Harstad Sparebank har hittil i 2018 delt ut ca kr 1,5 mill til lokale gode allmennyttige formål.

Det er bankens gode resultat, som er en konsekvens av at lokalsamfunnet støtter opp om og bruker sin egen lokalbank, som gjør oss i stand til å gi økonomisk støtte til den frivillige innsats som skjer lokalt.

På gavearrangementet torsdag var de største gavebeløpene fra banken tildelt Lysløypeanleggene i Kilbotn, Folkeparken og Kvæfjordløypene. Banken og stiftelsen delte ut til sammen kr 300.000 til disse anleggene. Videre fikk Harstad Turlag kr 150.000 fra stiftelsen som øremerkes til ny turhytte ved Haakonsbu i Johnsheimen.

Av Lokalbidraget 2018 fikk alle skolekorpsene utdelt kr 30.000 hver fra banken, mens de frivillige hjelpekorpsene som Harstad Røde Kors, Norsk Folkehjelp avdeling Harstad, Norske Redningshunder avdeling Harstad og Frelsesarmeen Harstad Korps ble tilgodesett med kr 25.000 hver. Disse gjør år etter år en fantastisk innsats for allmennheten. Anna Rogdes venner fikk også kr 25.000 fra lokalbanken.

En rekke mindre lag/foreninger får beløpsgaver på kr 20.000, 10.000, 5.000, 3.000, 1.500 og 1.000.

Vedlagt følger oversikt over lag og foreninger som mottok beløp fra banken ved denne tildelingen.

Vi benytter anledningen til å takke for den frivillige innsatsen som gjøres av veldig mange mennesker i vårt lokale miljø. En innsats som kommer oss alle til gode.


Harstad, 15. juni 2018


Tore Karlsen
Banksjef

Foreningens navn

Beløp

Harstad Turlag - Nye Haakonsbu (fra stiftelse)

150.000

Lysløpeanlegg Kvæfjord (fra bank/stiftelse)

100.000

Lysløypanlegg Kilbotn (fra bank/stiftelse)

100.000

Lysløypeanlegg Folkeparken (fra bank/stiftelse)

100.000

Harstad skoles musikkorps

30.000

Kanebogen skolekorps

30.000

Sama skolekorps

30.000

Anna Rogdes Venner

25.000

Frelsesarmeen, Harstad korps

25.000

Harstad Røde Kors

25.000

Norsk Folkehjelp Harstad

25.000

Norske redninghunder avd Harstad

25.000

Harstad Turnforening

20.000

Harstad turlag

10.000

Harstad Janitsjar

10.000

Harstad Frivilligsentral

5.000

Harstad ishockeyklubb

5.000

Diabetesforbundet, Harstad og omland

3.000

Dyrebeskyttelsen Norge Harstad

3.000

Grytøy Idrettslag

3.000

Harstad Revmatikerforening

3.000

Harstad og Omegn Guideforening

3.000

Harstad sanitetsforening

3.000

Harstad Sjakklubb

3.000

Harstad svømmeklubb

3.000

Harstadgruppen av Norsk Radio Relæ Liga (NRRL)

3.000

Støtteforeningen for Harstad Sykehus

3.000

Sørvikmark IL

3.000

Trondenes skytterlag

3.000

Adventistkirkens Hjelpeorganisasjon ADRA

1.500

Artic Mopar Union

1.500

Aune Grendelag

1.500

Bergseng velforening

1.500

Bondeungdomslaget i Harstad (BUL Harstad)

1.500

Brekka Vel

1.500

Brokvik Velforening

1.500

Brystkreftforeningen Harstad og Omegn

1.500

Dans Harstad

1.500

Det Hvite Bånd Harstad

1.500

Forsvarets Seniorforbund avd. Harstad

1.500

Fram Sandsøy Sp.kiubb.

1.500

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) Harstad

1.500

Gatekirka

1.500

Grytøy Båtforening

1.500

Grytøy Mannskor

1.500

Grønnebakkan vel

1.500

Harstad Internasjonale Folkedansklubb

1.500

Harstad Pensjonistkor

1.500

Harstad Folkeakademi

1.500

Harstad Geologiforening

1.500

Harstad Hundeklubb

1.500

Harstad Husflidslag

1.500

Harstad kammerkor

1.500

Harstad og Omegn Lokallag av NFF (fibromyalgi)

1.500

Harstad og Omegn Telepensjonistforening

1.500

Harstad Seniordans

1.500

Harstad Sjakklubbs ungdom

1.500

Harstad Skipsverftshistorie

1.500

Harstad soroptimistklubb

1.500

Haukebøstranda Båtforening

1.500

HLF Harstad og Omegn (Hørselsforeningen)

1.500

Høtta Vel

1.500

Hålogaland Filatelistklubb

1.500

Hålogalandkatten

1.500

KIAP TAEKWONDO KLUBB

1.500

Kilbotn Forsamlingshus

1.500

Korkompangiet

1.500

Kulturhuskoret Vox Arctica

1.500

Lekeplassen på Kjøtta , i Kjøtta vel

1.500

LMF Troms (landsforeningen mot fordøyelsessykdommer)

1.500

Løpevennene i Harstad

1.500

Norsk forbund for utviklingshemmede , Harstad lokallag

1.500

Profo Hålogaland (prostatakreft)

1.500

Psoriasis og eksemforbundet Harstad og omegn

1.500

Rogla bryggeforening

1.500

Rogla Vel

1.500

Rutebilhistoriske forening avd.Sør-Troms

1.500

Sandtorg Bedehus

1.500

Øvre Heggen Velforening

1.500

FK Landsås gutter 06

1.000

FK Landsås gutter 09

1.000

FK Landsås gutter 02

1.000

FK Landsås gutter 07

1.000

FK Landsås ungdomsavdeling

1.000

FK Landås gutter 03/04

1.000

KIlkam gutter 07

1.000

Kilkam jenter 06

1.000