Lokalbidraget 2019 fra Sparebank 68° Nord til lag og foreninger:

Sparebank 68 Nord i Harstad har nylig avholdt årets gavearrangement og delte her ut Lokalbidraget
2019. De lokale gavemidler som ble utdelt ved arrangementet kommer i tillegg til gaver bevilget av bankens styre og alle de løpende samarbeidsavtaler som banken har, samt beløpsgaver som deles ut av Sparebankstiftelsen Harstad Sparebank.

Fra Lokalbidraget 2019 fikk alle skolekorpsene i Harstad utdelt kr 25.000 hver fra banken, Det samme fikk de frivillige hjelpekorpsene som Harstad Røde Kors Hjelpekorps, Kvæfjord Røde Kors Hjelpekorps, Norsk Folkehjelp avdeling Harstad, Norske Redningshunder avdeling Harstad og Frelsesarmeen Harstad Korps. Disse gjør år etter år en fantastisk innsats for allmennheten.

En rekke mindre lag/foreninger fikk beløpsgaver på kr 15.000, 10.000, 5.000, 3.000, 1.500 og 1.000.

Vedlagt følger oversikt over lag og foreninger som mottok beløp fra banken ved denne tildelingen.

Vi benytter anledningen til å takke for den frivillige innsatsen som gjøres av veldig mange mennesker i vårt lokale miljø. En innsats som kommer oss alle til gode.

Harstad, 14. juni 2019

Tore Karlsen
Banksjef

Lag/Foreningens navn Beløp
Harstad Røde Kors Hjelpekorps 25 000
Kvæfjord Røde Kors Hjelpekorps 25 000
Norsk Folkehjelp Harstad 25 000
Norske Redningshunder Harstad lag 25 000
Frelsesarmeen Harstad 25 000
Sama Skolekorps 25 000
Harstad Skoles Musikkorps 25 000
Kanebogen Skolekorps 25 000
Anna Rogdes Venner 15 000
Kila Musikkforening 10 000
Harstad Janitsjar 10 000
Kvæfjord Frivlligsentral 5 000
Harstad Frivilligsentral 5 000
Harstad og Omegn Brystkreftforening 5 000
Støtteforeninga for Harstad sykehus 3 000
Diabetesforbundet Harstad og omland 3 000
Dyrebeskyttelsen Norge Harstad 3 000
Harstad Turlag 3 000
Grytøy Idrettslag 3 000
HK Landsås 3 000
Sørvikmark Idrettslag 3 000
Trondenes skytterlag 3 000
Harstad Bueskyttere 3 000
Harstad Alpinklubb 3 000
Harstad ishockeyklubb 3 000
Harstad svømmeklubb 3 000
Harstad Turnforening 3 000
Harstad og Omegn Guideforening 3 000
Harstadgruppen av Norsk Radio Relæ Liga 3 000
Harstad Sanitetsforening 3 000
Aune Grendelag 1 500
Bergseng velforening 1 500
Breivika velforening 1 500
Brekka Vel 1 500
Brokvik Velforening. 1 500
Grønnebakkan Vel 1 500
Helløy Vel 1 500
Jota og Solheimveien Velforening 1 500
Kasfjord Og Omegn Vel 1 500
Kjøtta Vel (lekeplass) 1 500
Mustapartajordet Velforening 1 500
Rogla Vel 1 500
Øvre Heggen Vel 1 500
Rogla Bryggeforening 1 500
Grytøy Båtforening 1 500
Harstad Båtforening 1 500
Harstad Havfiskeklubb 1 500
Kasfjord City 1 500
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon - avd Harstad 1 500
Harstad lokallag av Norsk Forbund for utviklingshemmede 1 500
Harstad og omegn lag av LHL 1 500
Harstad og Omegn Lokallag av Norges Fibromyalgi Forbund 1 500
Hørselsforeningen Harstad og omegn 1 500
Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer - avd Troms 1 500
Psoriasis og eksemforbundet Harstad og omegn 1 500
Grytøy Mannskor 1 500
Harstad Mandskor 1 500
Harstad kammerkor 1 500
Harstad Pensjonistkor 1 500
Sangkoret Lurlokk 1 500
KORKOMPAGNIET 1 500
Vox Arctica 1 500
Care Gospel 1 500
Dans Harstad 1 500
Harstad Internasjonale Folkedansklubb 1 500
BUL Harstad 1 500
Harstad Trekkspillklubb 1 500
Harstad Husflidlag 1 500
Harstad Fotoklubb 1 500
Harstad Geologiforening 1 500
Slektshistorisk forening i Harstad 1 500
Föreningen Norden Harstad og omeg lag 1 500
Harstad Ride og Kjøreklubb 1 500
Hålogalandkatten 1 500
Medkila speidergruppe 1 500
Team 68`47- Run & ski 1 500
Artic Mopar Union 1 500
Aune Baptistmenighet 1 500
Harstad SDA menighet 1 500
Sandtorg Bedehus 1 500
Kilbotn Forsamlingshus 1 500
Fk Landsås Gutter 06 1 000
FK Landsås gutter team 11 1 000