Ditt lokale støtteapparat

Irene, Yngve og Annelene er solide folk å ha i ryggen når det gjelder banksaker som lån, sparing, forsikring og pensjon. Men de er også god på å verdsette lagarbeid og dugnadsånd. Gjennom «Lokalbidraget for Vesterålen» ønsker de å gi noe tilbake til lokalsamfunnet. Lag og foreninger kan søke om midler til et godt prosjekt.

Send en søknad og vær med i fordelingen av lokale midler.

Søknadsfristen er 20. juni. Last ned søknadsskjema som leveres i eller sendes til banken: Boks 332, 8401 Sortland eller på e-post: yo@vesteralen-sparebank.no