Banken er en aktiv medspiller for lokale frivillige organisasjoner, lag og foreninger. Hvert år deler vi ut en del av bankens overskudd som gavebeløp til allmennyttige formål i lokalområdene våre.

Organisasjoner, lag og foreninger som er kunde i banken og har en allmennyttig profil kan sende inn søknad. Søknadsfrist for å komme i betraktning for årets tildeling er 20. mai 2019. (tildeling vil være medio juni måned) Vi ber om at søknadsskjema nedenfor benyttes. 

Vi vil rette en stor takk til alle våre kunder som ser merverdien av å bruke lokalbanken! Det at mange privat- og bedriftskunder bruker lokalbanken gjør at Sparebank 68° Nord kan gi lokalsamfunnet noe tilbake.

Elektronisk søknadsskjema

Vi minner om at man også kan søke om pengestøtte fra Sparebankstiftelsen Harstad Sparebank og Sparebankstiftelsen Lofoten Sparebank.