STATUTTER FOR SPAREBANK 68° NORDS IDRETTSPRIS
– I SAMARBEID MED BLADET VESTERÅLEN

  • Sparebank 68° Nords Idrettspris – i samarbeid med Bladet Vesterålen skal som hovedregel deles ut årlig i desember måned.  
  • Prisen er på kr 50.000,-, diplom, krystallvase og blomster. Kostnadene dekkes av Sparebank 68° Nord. 
  • Prisen tildeles en lovende idrettsutøver eller et lag, som har utmerket seg spesielt og som er hjemmehørende i Vesterålen. Utøvere fra regionen som driver idrett fra andre steder kan tildeles prisen. Lag som tildeles prisen må være hjemmehørende i Vesterålen. 
  • Gjennom kalenderåret lanseres kandidater for idrettsprisen etter forslag fra publikum, fagjury eller Bladet Vesterålen. 
  • Fagjuryen består av en representant for idretten i regionen, en for Bladet Vesterålen og en fra Sparebank 68° Nord. Juryen velger ut lanserte kandidater som oppfyller punkt tre ovenfor. 
  • Kåring av vinner foretas ved stemmegivning på sms og/eller nett. Stemmegivning administreres av Bladet Vesterålen. 

 Vinnere
      
 2016    Cecilie Woie - Volleyball 
 2015    Lasse Nilsen - Fotball 
 2014    Susann Jægtnes Bech - Volleyball 
 2013    Andenes Drill