Idrettsprisen for 2017 tildeles IVER KOPPEN for å være friidrettsutøver i nasjonal toppklasse.

Fagjuryens oppgave er å nominere kandidater til folkejuryens avgjørelse. Av de mange navneforslag som kom inn på enkeltutøvere og lag, var det fem kandidater som pekte seg ut og som var i samsvar med idrettsprisens statutter og bestemmelser. En av disse fem var Iver. Etter dette er det folkejuryen, organisert av Harstad Tidende, som avgjør hvem som får prisen.

Fagjuryens begrunnelse for å nominere Iver:
Iver har over flere år bemerket seg som en talentfull og seriøs friidrettsutøver i IK Hind. Resultatmessig har han levert i sin årsklasse på nasjonalt toppnivå innenfor løpsøvelsene 100 og 200 meter.
I tillegg til å være en god idrettsutøver, er han også et forbilde og inspirator for andre utøvere i klubben. Han påtar seg gjerne trener- og veilederoppgaver for yngre utøvere. Han er i det daglige en naturlig støtte og talsperson for de unges kår i klubbmiljøet.
Fagjuryen er overbevist om at Iver innehar mange viktige forutsetninger for å nå langt i sin idrett. Han er systematisk i treningsarbeidet, og hvor egentreninger inngår som en del av dette. Iver beskrives som et sosialt og samlende vesen, og har også gode evner til å kombinere idrett og utdannelse.

Det er juryens ønske at idrettsprisen 2017 skal være en ekstra motivasjon for Iver, og likeledes for hans klubbmiljø i IK Hind. Slik at de sammen vil kunne sette nye mål for Ivers utvikling innenfor friidretten.

Fagjuryen har bestått av:
Line Isaksen, Harstad Sparebank, Kjell Rune Henriksen, Harstad Tidende og Knut P. Bjørklund, Troms Idrettskrets

Se også artikkel på ht.no