STATUTTER FOR SPAREBANK 68° NORDS KULTURPRIS
– I SAMARBEID MED HARSTAD TIDENDE

  • Sparebank 68° Nords Kulturpris – i samarbeid med Harstad Tidende skal som hovedregel deles ut årlig i mars måned.
  • Prisen er på kr 50.000,-, diplom, krystallvase og blomster. Kostnadene dekkes av Sparebank 68° Nord.
  • Prisen kan tildeles enkeltpersoner, grupper eller foreninger, som har utmerket seg spesielt innenfor kulturlivet i Harstadregionen, som utøvende kunstner(e) eller i arbeidet med å organisere og administrere kulturtilbud av ulik art.
  • Gjennom kalenderåret lanseres kandidater for kulturprisen etter forslag fra publikum, fagjury eller Harstad Tidende.
  • Fagjuryen består av en representant for Harstad Tidende og en fra Sparebank 68° Nord. Disse to velger den siste representanten.