Juryens begrunnelse:

Ordet kultur har mange definisjoner, og kulturbegrepet har et rikt innhold. Det kan gjøres vanskelig, men det kan også gjøres enkelt. Vi skal gjøre begge deler. Først det vanskelige:

Årets jury har hatt en utfordrende jobb. Først med å velge ut fem kandidater i et felt hvor alle egentlig alle var kvalifisert til denne høythengende prisen. Finaleheatet har sjelden, og kanskje aldri, vært så sterkt som akkurat i år. Ola Bremnes, Lars Bremnes, Wolfgang Schmitt, Ingeborg Annie Lindahl og Anne Semb er innenfor sine sjangere kulturformidlere i øverste divisjon. Og å skulle sette bildekunst opp mot visesang og kor, har rett ut sagt vært en krevende oppgave.

Men det er når det er på det mest komplekse at det handler om å se løsninger. Å se at det enkle ofte er det beste. Akkurat som årets prisvinner er så god på. Vi har her med å gjøre en person som ser muligheter, og tilsynelatende er blind for begrensninger. Med ukuelig optimisme og et brennende engasjement har årets prisvinner, det understrekes på uselvisk vis, vært en kulturformidler av stort format. Ikke bare i sitt lokalmiljø, men også langt utover disse grensene. Prisvinneren omtales som en hjulvisp i lokalsamfunnet. Få, om noen, lever bedre opp til karakteristikken enn årets prisvinner.

Som jury er det enkelt å la seg sjarmere av ildsjeler som gir så mye av seg selv for å gjøre kulturopplevelser tilgjengelig for hvermannsen. Teater for barn og unge, julevandring, utstillinger.. Ja, listen er lang. Imponerende lang.