Velkommen til Sparebank 68° Nord

Åpningstider Bøstad

Fra og med 1. juli 2019 vil kontoret på Bøstad være åpent hver mandag fra kl. 10.00 til kl. 15.00. Innskuddsautomat og minibank er tilgjengelig hele døgnet, alle dager.

Gode råd

Åpningstider, adresser og telefonnummer

Begrensninger for kontantinnskudd

Fra 5. mai 2019 vil det som følge av tilpasninger til Hvitvaskingsloven bli begrensninger for kontantinnskudd i automater.

Dette er de nye grensene:

  Maks pr innskudd   Maks pr 30 dager (rullerende)  
Privat NOK 20.000,- NOK 40.000,-
Bedrift   NOK 50.000,- NOK 100.000,-

For innskudd over disse beløp kan følgende tjenester benyttes:
Harstad: Nattsafe
Lofoten: Betjent skranke ved vårt kontor på Bøstad, kl 10.00-15.00 på mandager. 

For beløp lavere enn de oppgitte grensene er innskuddsautomat tilgjengelig på Bøstad hele døgnet og i Harstad kl 06.00 – 23.00.

Ved innskudd over maksgrensene innlevert i bank skal erklæring for privat eller bedrift fylles ut.
Dersom du har andre spørsmål kan du ta kontakt med oss i Lofoten på tlf 76055890, i Harstad på tlf 77002800 eller på felles e-post post@68nord.no.