Velkommen til Sparebank 68° Nord

Ung i Harstad?

Er du mellom 15 og 17 år og har lyst til å bidra til å skape nye muligheter for ungdom i Harstad?
Sparebankstiftelsen Harstad Sparebank søker etter medlemmer til sitt ungdomsstyre!

Vi trenger din hjelp

Har du fått sms eller brev fra banken om fremvisning av legitimasjon og utfylling av kundeerklæring?

Sparebank 68° Nord innleder samtaler med Ofoten Sparebank

Styrene i Sparebank 68° Nord og Ofoten Sparebank har besluttet å innlede samtaler med sikte på en fusjon av de to bankene. Bakgrunnen for drøftelsene er et felles ønske om å skape en bank for hele regionen, som består av Ofoten, Sør-Troms, Lofoten og Vesterålen.

Gode råd

Åpningstider, adresser og telefonnummer

Begrensninger for kontantinnskudd

Fra 5. mai 2019 vil det som følge av tilpasninger til Hvitvaskingsloven bli begrensninger for kontantinnskudd i automater.

Dette er de nye grensene:

  Maks pr innskudd   Maks pr 30 dager (rullerende)  
Privat NOK 20.000,- NOK 40.000,-
Bedrift   NOK 50.000,- NOK 100.000,-

For innskudd over disse beløp kan følgende tjenester benyttes:
Harstad: Nattsafe
Lofoten: Betjent skranke ved vårt kontor på Bøstad, kl 10.00-15.00 på mandager. 

For beløp lavere enn de oppgitte grensene er innskuddsautomat tilgjengelig på Bøstad hele døgnet og i Harstad kl 06.00 – 23.00.

Ved innskudd over maksgrensene innlevert i bank skal erklæring for privat eller bedrift fylles ut.
Dersom du har andre spørsmål kan du ta kontakt med oss i Lofoten på tlf 76055890, i Harstad på tlf 77002800 eller på felles e-post post@68nord.no.